دعوت به همکاری در قزوین

, دعوت به همکاری در قزوین , یک شرکت تولیدی , جهت امور حسابداری , خود نیاز به یک نفر , فوق دیپلم حسابداری , باحداقل۵سال سابقه کارآشنابه , حسابداری صنعتی و نرم افزار , همکاران سیستم می باشد , Email:Loocar@LooLoo , group.com , تلفکس:۹-۰۲۸۲۲۸۴۸۶۲۶
۱۳۹۱/۸/۱۴ الی ۱۳۹۱/۸/۱۶

متخصص نصب و تعمیر دوربین

, متخصص نصب و تعمیر دوربین , مدار بسته و انتقال تصویر , در سراسر کشور نیازمندیم
۱۳۹۱/۸/۱۴ الی ۱۳۹۱/۸/۱۵

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ مراجعه نمایید

همکار باطریساز جهت کارگاه

, همکار باطریساز جهت کارگاه , باطریسازی شهر گرمسار،کیلومتر۷۰ , شرق تهران ،بابیمه و جای خواب
۱۳۹۱/۸/۱۴ الی ۱۳۹۱/۸/۱۵

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ مراجعه نمایید

روزانه یاشبانه روزی باجای خواب

, روزانه یاشبانه روزی باجای خواب , کارت پخش کن و نصاب پوستر , در سراسر کشور نیازمندیم
۱۳۹۱/۸/۱۴ الی ۱۳۹۱/۸/۱۵

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ مراجعه نمایید

خانمی مجرب در امورمنزل

, خانمی مجرب در امورمنزل , وآشپزی بطورشبانه روزی نیازمندیم , گرمسارکیلومتر۷۰شرق تهران
۱۳۹۱/۸/۱۴ الی ۱۳۹۱/۸/۱۵

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ مراجعه نمایید