به یک سر آشپز و یک تخته کار

, به یک سر آشپز و یک تخته کار , بسیار ماهر و حرفه ای برای , کار در شهر ماهشهر نیازمندیم.
۱۳۹۲/۶/۱۰ الی ۱۳۹۲/۶/۱۴

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ مراجعه نمایید

فرشتگان آرامش شرق

, فرشتگان آرامش شرق , به تعدادی نیروی خانم جهت , نگهداری کودک و سالمند و , بیمار به صورت روزانه و , شبانه روزی نیازمندیم
۱۳۹۲/۶/۲ الی ۱۳۹۲/۶/۱۰

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲ مراجعه نمایید