نارمک

, نارمک , ۲۴ متر مغازه میوه فروشی , ۳نبش با ۳۰ سال سابقه
۱۳۹۱/۹/۱۱ الی ۱۳۹۱/۹/۱۲

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ مراجعه نمایید

شهریار-صفادشت

, شهریار-صفادشت , پیتزافروشی شیک ومدرن فعال , درجواردانشگاه آزادوعلمی , کاربردی وشهرک صنعتی صفادشت , بافروش خوب وپرسنل آموزش , دیده به علت بیماری فوری
۱۳۹۱/۸/۱۶ الی ۱۳۹۱/۸/۱۷

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ مراجعه نمایید

۵۰۴ ۱۹۸۲ سفارتی

, ۵۰۴ ۱۹۸۲ سفارتی , استیشن فوق العاده سالم , ۷۰۰ لیتر بنزین ۹۵۰ / ۴
۱۳۹۱/۷/۳۰ الی ۱۳۹۱/۸/۱
۰۹۱۹۳۹۸۰۴۸۷