شهریار-صفادشت

, شهریار-صفادشت , پیتزافروشی شیک ومدرن فعال , درجواردانشگاه آزادوعلمی , کاربردی وشهرک صنعتی صفادشت , بافروش خوب وپرسنل آموزش , دیده به علت بیماری فوری
۱۳۹۱/۸/۱۶ الی ۱۳۹۱/۸/۱۷

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ مراجعه نمایید

اصفهان – خیابان نظر شرقی

, اصفهان – خیابان نظر شرقی , پاساژ جلفا – اجاره مغازه , به قیمت مناسب
۱۳۹۱/۸/۱۰ الی ۱۳۹۱/۸/۱۱

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ مراجعه نمایید

۵۰۴ ۱۹۸۲ سفارتی

, ۵۰۴ ۱۹۸۲ سفارتی , استیشن فوق العاده سالم , ۷۰۰ لیتر بنزین ۹۵۰ / ۴
۱۳۹۱/۷/۳۰ الی ۱۳۹۱/۸/۱
۰۹۱۹۳۹۸۰۴۸۷

یک باب مغازه واقع در آمادگاه

, یک باب مغازه واقع در آمادگاه , اول بلوار باغ گلدسته مجتمع , گلدیس واحد ۴
۱۳۹۱/۷/۲۷ الی ۱۳۹۱/۷/۲۹

لطفاً برای مشاهده تلفن این آگهی به نسخه چاپی تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۷ مراجعه نمایید